สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  119,326
Today:  4
PageView/Month:  706
Last Update:  3/10/2564

   สารบัญ สอ.ตชด.42

   ข่าว สสอต.

   ข่าว สส.ชสอ. 
  แก้ ระเบียบใหม่ ๆ
   แผนที่ออนไลน์
ข่าว บริษัท สหประกันชีวิต
  ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก สหกรณ์
   ข่าวสาร สอ.ตชด.42   

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-8 ต.ค.2564

 >ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42

มอบเงินทุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สอ.ตชด.42 จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42 จำกัด โครงการพักชำระหนี้


ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42 จำกัด ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564


ประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ(สสอต.)


 สสอต. รับสมัครกรณีพิเศษ ปี 2564

    ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก


ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วยต่างๆในแต่ละปี

         ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วย2560

        ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วย2561

       →ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วย2562

       →ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วย2563

       →ทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์สนับสนุนให้หน่วย2564

ประกาศเรื่องขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ

ประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สามชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) 

เรื่องการรับสมัครสมาชิก

 ประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สามชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) 

เรื่องการรับสมัครสามชิก 1/2565

  รับสมัครสมาชิกสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ รอบ 5-7 ปี2564


ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปี2562


แก้ไขใบรับรองแพทย์ การสมัครฌาปนกิจ รอบพิเศษ


มาแล้วกับการรอคอยของสมาชิกในการสมัครฌาปนกิจ รอบ  พิเศษ รายละเอียดดังนี้

ประชุมร่างแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2565

 

   กิจกรรม

              พิธีทำบุญสหกรณ์ ประจำปี 2564

                      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564   

           ณ ห้องประชุม ศรีนครินทรา กก.ตชด.42                                        รายละเอียด


คุณพ่อ มิตร สินทรัพย์ อายุ 83 ปี 

      บิดาของ ร.ต.ท. ปราโมท สินทรัพย์ รอง สว (ป)   กก.ตชด.42 (ร้อย ตชด. 425 ) 

  รายละเอียด

                         คุณแม่พาส กิจเวชอายุ 91ปี

                       เป็นมารดา ร.ต.อ.มงคล กิจเวช

                          สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ                                           รายละเอียด      
   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42 
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตรวจสภาพอากาศ
 
    
 
Online:  1
Visits:  119,326
Today:  4
PageView/Month:  706